About Us

About Us
Trung Tâm Hoa Ngữ Sư Phạm HSK
About Us

Contact Info

29N - KDC 434 - Bình Đáng - Bình Hòa - Thuận An - Bình Dương

0981.454.036

Hoa

Chuyên Ngành Gậy GofL

Trung Tâm Hoa Ngữ Sư Phạm HSK

Tiếng Trung chủ đề gậy golf phần 1
Đăng ký học Trực Tiếp : 0981.454.036

Từ mới

1 Đóng gói 包装 Bāozhuāng
2 Bao keo 包胶  Bāo jiāo
3 Cắt keo         割胶 Gējiāo
4 Răng cưa  锯齿 Jùchǐ
5 Đường bao keo 包胶线  Bāo jiāo xiàn
6 Không đạt 不良 Bùliáng
7 Phun cát 喷砂 Pēn shā
8 Cát mới 新砂  Xīnshā
9 Lem cát 走砂 Zǒu shā
10 Máy phun cát 喷砂机 Pēn shā jī
11 Đắp đất 补土 Bǔ tǔ
12 Lỗ kim  针孔 Zhēn kǒng
13 Thổi bụi 吹尘 Chuī chén
14 Phun sơn 喷漆 Pēnqī
15 Sơn đáy  底漆 Dǐ qī
16 Sơn màu 色漆 Sè qī
17 Son bóng 亮光漆 Liàngguāng qī
18 Hấp 烘烤 Hōng kǎo
19 Hấp không khô   烤不干  Kǎo bù gān
20 Chảy sơn 流漆  Liú qī
21 Sơn hấp không đạt 烤漆不良 Kǎoqī bùliáng
22 Dán tem 贴水标 Tiē shuǐ biāo

+++++++++++++++++++++++++++++

✍️Hoa Ngữ Sư Phạm HSK
CHUYÊN ĐÀO TẠO TIẾNG TRUNG CẤP TỐC
👉Địa chỉ : Khu KDC 434-Bình Đáng -Bình Hòa (Kế bên Khu Công Nghiệp Vsip1 -Bình Dương)
👉Điện Thoại : 0981.454.036 (Thầy Cường)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

error: Không thể copy !